Redovisning av val av valberedning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2021

Redovisning av val av valberedning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2021

Val av valberedning har genomförts genom digitalt val i Netigate under perioden 23 mars – 29 mars 2021. Valberedningen ska bestå av (5) fem personer, könsfördelningen ska vara jämn (40/60). Båda campusorterna ska vara representerade i valberedningen.