Möte NMT-GRUR 12 -13 februari

Internat - rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå vid NMT-fakulteten (NMT-GRUR) Sammanträdet äger rum 13 februari.