Möte NMT-GRUR 25 maj
Mån 25 maj 13:00–16:00

Sammanträde - rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå vid NMT-fakulteten (NMT-GRUR)