GRUR 2020-10-22
Tor 22 okt 09:00–12:00

Sammanträde - rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå vid NMT-fakulteten (NMT-GRUR)