Möte NMT-GRUR 18 februari

Sammanträde - rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå vid NMT-fakulteten (NMT-GRUR)