Möte NMT-GRUR 19 november
Fre 19 nov 08:30–14:00

Sammanträde - rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå vid NMT-fakulteten (NMT-GRUR)