GRUR 2022-01-18
Tis 18 jan 13:00–16:00

Sammanträde - rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå vid NMT-fakulteten (NMT-GRUR)