GRUR 2022-03-03
Tor 03 mar 09:00–12:00

Sammanträde - rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå vid NMT-fakulteten (NMT-GRUR)