Programrådet för Master by Research

Programrådet för Master by Research vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier bereder ärenden som rör Projektbaserat masterprogram (Master by Research) för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden. Vänligen kontakta respektive inriktningsansvarig för inriktningsspecifika frågor och ordförande eller handläggare för övriga frågor.

Ordförande:               
Bengt Oelmann

Ledamöter: 
Erik Borglund (inriktning Arkiv- och informationsvetenskap)
Bengt-Gunnar Jonsson (inriktning Biologi)
Mikael Gidlund (inriktning Datateknik)
Jan Thim (inriktning Elektronik)
Lena-Maria Öberg (inriktning Informatik)

Erik Hedenström (inriktning Kemi)
Ida Svanedal (inriktning Kemiteknik)
Andrey Koptyug (inriktning Maskinteknik - Sportteknologi)
Kajsa Falasca (inriktning Medie- och kommunikationsvetenskap)
Erik Grönlund (inriktningar Miljöteknik/Miljövetenskap)
Jonas Örtegren (inriktning Teknisk fysik)

Handläggare/sekreterare: Malin Bydén Sjöbom