Programrådet för Master by Research

Programrådet för Master by Research (MbR) vid NMT bereder ärenden som rör MbR för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden. Vänligen kontakta respektive programansvarig för programspecifika frågor (se lista nedan), och ordförande eller handläggare för övriga frågor.