Kommande kurser inom forskarutbildningen

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier har i dagsläget två obligatoriska kurser som ges regelbundet.

Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik 7,5 hp - ges på våren
Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik / Scientific writing and presentation (kursplan) ges varje år under vårterminen. Kristen Snyder och Mårten Sjöström är kursansvariga.

Vetenskapsfilosofi, etik och forskningsmetodik 7,5 hp - ges på hösten
Vetenskapsfilosofi, etik och forskningsmetodik /Scientific philosophy, ethics and research methods (kursplan) ges varje år under höstrerminen. Kristen Snyder är kursansvarig.

Anmälan till de obligatoriska kurserna görs till fakultetskansliet john.hakansson@miun.se. Max 20 deltagare. Övriga kurser inom forskarutbildningen hanteras av kursansvariga inom respektive forskarutbildningsämne. Kursplaner finns här, välj ämne eller nivå forskarutbildning så hittar du vårt utbud.


The Faculty of Science, Technology and Media currently has two compulsory courses: Scientific writing and presentation 7,5hp / Scientific writing and presentation 7,5 credits (syllabus) that is expected to be given each year during the spring term. Course coordinators are Kristen Snyder and Mårten Sjöström.
Maximum 20 participants.
Registration for the compulsory courses by mail to the faculty office john.hakansson@miun.se

Science Philosophy, Ethics and Research Methodology, 7.5 credits / Scientific philosophy, ethics and research methods 7.5 credits (syllabus) that will be given during the autumn term. Course coordinators Kristen Snyder. Schedeule autumn 2021 not avaiable
Registration for the compulsory courses by mail to the faculty office john.hakansson@miun.se 

Other courses in postgraduate education are handled by course managers within the respective postgraduate courses. 
Syllabi are available here, choose subject or level of postgraduate education and you will find our offer