Redovisning av val av valberedning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2021

Val av valberedning har genomförts genom digitalt val i Netigate under perioden 23 mars – 29 mars 2021. Valberedningen ska bestå av (5) fem personer, könsfördelningen ska vara jämn (40/60). Båda campusorterna ska vara representerade i valberedningen.

Sidan uppdaterades 2023-11-15