Kvalitetsutvärderingar 2011–2014

Här visas information om UKÄ:s kvalitetsutvärderingar av våra utbildningar samt material från UKÄ som berör detta område.

Vi har nu genomfört alla omgångar i UKÄ:s utvärderingssystem 2011 - 2014. Det som återstår är att redovisa vidtagna åtgärder för sex stycken specialistsjuksköterkeexamina samt att komplettera de redovisade åtgärderna för socialt arbete, pedagogik samt grafisk design. De examina som tidigare fått bristande kvalitet har nu bedömts hålla hög kvalitet. Sammanfattningsvis är läget just nu följande:

  • Mycket hög kvalitet, 2  st
  • Hög kvalitet, 44 st
  • Bristande kvalitet, 11 st

Två utbildningar som fick bristande kvalitet som omdöme har lagts ned.

För mera detaljer, se resultatsidan.

Våra och andras resultat

I UKÄ:s databas resultatsök är det möjligt att söka resultat per lärosäte och/eller per examen. Där finns också länkar till fullständiga yttranden och utvärderingar från UKÄ.

Utvärderingssystem 2011-2014

Här finns information om utvärderingsprocessen 2011-2014.

Nytt system under utveckling

Tidigast 2016 kommer ett nytt system för att utvärdera kvaliteten på utbildningar att träda i kraft. Läs mer om arbetet med att ta fram detta system på nedanstående länk.

Nytt kvalitetssäkringssystem