Kursplan 2.0 – Så når vi hög kvalitet i våra kursplaner

Att uppnå en hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner, vilket gör dem tydliga och i allra högsta grad användbara för studenterna och andra intressenter.

Fakta

Projektperiod

181001-190630

Projektledare

Kerstin Gustafsson

Sidan uppdaterades 2023-10-13