Samverkan mellan Miun labb‑miljöer

Målet är ett forum för gemensam utveckling och nyttjande av varandras resurser, miljöer och kompetenser, för att skapa ökad attraktion och konkurrenskraft för de enskilda labb-miljöerna och för Mittuniversitetet.

Fakta

Projektperiod

180901-210630

Projektledare

Sidan uppdaterades 2023-10-13