Samverkansportfolio

Att utveckla ett digitalt verktyg som kan systematisera och effektivisera uppföljningen av vår samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Fakta

Projektperiod

180901-200930

Sidan uppdaterades 2023-10-13