Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work

Huvudsyftet är att utveckla samverkans- och nätverksformer som kan leda fram till ökad internationalisering av distansutbildningar.

Fakta

Projektperiod

190101-201231

Sidan uppdaterades 2023-10-13