Digitalisering

Digitalisering är en portfölj för att tillvarata goda strategiska utvecklingsidéer inom digitalisering vid Mittuniversitetet.

Kontakt

Eva Rodin Svantesson

It-informationssäkerhetssamordnare|IT information security coordinator

+46 (0)10-1428721

Sidan uppdaterades 2023-10-26