Välj den portfölj du tror (eller tycker) att idén ska läggas i:

Beskriv och tydliggör din projektidé med en beskrivande text.


Beskriv hur din idé eller ditt projekt stödjer Mittuniversitetet vision, strategi och mål.


Beskriv vilka intressenter som berörs av din idé eller ditt projekt, vem är målgruppen för resultatet.


Beskriv vad nyttan med resultatet är för MIUN:s verksamhet, exempelvis förbättrad arbetsmiljö, nöjda studenter/medarbetare, resurseffektivisering av kostnader/personal, samhällsnytta, ökad rättssäkerhet. Konkretisera nyttan i löpande text.


Beskriv vilka kostnader som ett eventuellt projekt/idé skulle kunna ha i form av en totalkostnad. Totalkostnaden ska inkludera både personal, material, resor, indirekta kostnader (OH) osv. Ange även uppskattade framtida förvaltningskostnader.


Förslagsställare:

Sidan uppdaterades 2024-01-17