I arbetet med Framtidens Campus har det kommit in flera förslag kring utemiljöerna. Det gäller båda orterna. Exempelvis efterfrågas mer grönytor, fler platser att sitta på, bättre skyltning. Dialoger förs med respektive fastighetsägare för att prioritera insatserna.

Allmänna studiemiljöerna

Arbete med att förbättra de allmänna studiemiljöerna. Detta arbete följer Fastighetsenhetens underhållsplan.

Event på respektive Campus

Pågående projekt och arbete kring att skapa event på respektive Campus. KOM är ansvarig för detta och t ex Välkomstdag och Öppet Hus är event som genomförts i år. Arbetet fortsätter.

Digitala arbetsmiljön

Arbete med den digitala arbetsmiljön. Ett arbete där både FUS och INFRA är ansvariga. 

Sidan uppdaterades 2024-02-20