Förstudie ny kommunikationslösning (telefoni)

Kartlägga behov av framtida kommunikationslösning (telefoni) som underlag till kommande upphandling/avrop.

Fakta

Projektperiod

190101-190331

Institutioner/avdelningar

Sidan uppdaterades 2023-10-13