Framtidens digitala lärande på Mittuniversitetet

Projektet hade i uppdrag att genomföra en nulägesanalys av utmaningarna inom det digitala lärandet samt ge förslag på en utvecklings- och förvaltningsorganisation med roller, ansvar och processer. Vidare skulle projektet titta på vilka kompetenser som behövs i den föreslagna organisationen.

Fakta

Projektperiod

190101-191231

Institutioner/avdelningar

Projektledare

Sidan uppdaterades 2023-10-13