Att implementera en sammanhållen produktionsplaneringsprocess för utbildning, bemanning och ekonomi för att korta ledtider, undvika manuellt dubbelarbete och öka datakvalitén i de system som används i planeringsarbetet för produktionen.

Fakta

Projektperiod

150315-180615

Sidan uppdaterades 2023-10-13