Processer ‑ Identifiera och besluta vilka

Se över nuvarande processer och arbetssätt vid ekonomiavdelningen(EKO) för att få mer enhetliga arbetssätt och effektiva processer.

Fakta

Projektperiod

180427-210926

Institutioner/avdelningar

Sidan uppdaterades 2023-10-13