Upphandling ny kommunikationslösning (telefoni)

Upphandla ny kommunikationslösning då nuvarande avtal löper ut i mars 2020.

Fakta

Projektperiod

190401-191031

Institutioner/avdelningar

Sidan uppdaterades 2023-10-13