Utlämning av skannade originaltentor

Att förenkla utlämning av originaltentor till studenter.

Fakta

Projektperiod

190101-190131

Institutioner/avdelningar

Sidan uppdaterades 2023-10-13