Att identifiera idéer för utvecklingsarbeten

För att delta i HEaD-projektet krävs en idé om vad utvecklingsarbetet ska handla om. För majoriteten av utlysta arbeten tillämpas en ”Bottom-up” approach. Det vill säga vilka områden, möjligheter och utmaningar som arbeten ska adressera definieras av individuella lärare, lärarlag, ämnen, osv.

Visuell illustration av DigCompEdu Framework
Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466

Sidan uppdaterades 2023-10-13