Reseliens av examinationer mot AI verktyg

Projektet syftar till att utvärdera den påverkan generativ AI har på högre utbildning med fokus på plagiering, uppgifter och examinationer.

Fakta

Projektperiod

240108-251219

Sidan uppdaterades 2024-03-22