Hösten 2023 anordnades konferensen ”Litteracitet och lärande i högre utbildning” vid Mittuniversitetet. Målet var att möjliggöra möten mellan akademisk litteracitet och högskolepedagogik. I anslutning till konferensen initierades ett nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte.

Sidan uppdaterades 2023-12-20