Lisa Sällvin, programansvarig för civilingenjör i industriell ekonomi, och Biörn Tjällén, kursansvarig i historia, har båda deltagit i Skrivlyftets pilotprojekt. De skrivtips och pedagogiska verktyg de har fått i projektet har nu deras studenter stor nytta av, menar de.

Biörn Tjällén och Lisa Sällvin

Sidan uppdaterades 2023-12-13