Fyra pilotprojekt är nu knutna till BLAD

Projektidé

Piloterna är tänkt att ha tre faser; en utvecklingsfas, en genomförandefas och en utvärderingsfas där BLAD-projektet medverkar och stöttar under alla tre faser. Det är också tänkt att erfarenhetsutbyte sker mellan piloterna och andra angränsande projekt inom samma område (livslångt lärande).

Utvecklingsfas
Förhoppningen är att piloterna kan starta under hösten 2019 med att utveckla projektidén och planera för genomförandet.

 • Bemanning
 • Organisering (undervisning, administration)
 • Budget (kalkyl)
 • Pedagogisk modell

Genomförandefas
Genomförandet beräknas start under 2020.

Utvärderingsfas
Vi kommer överens om en modell som vi använder för alla piloterna.

Kriterier för urval

Urvalet har baseras på ett antal kriterier.

1. Representation - gäller inte enskilt projekt utan sammantaget för urval av projekten

 • Fakultet (NMT + HUV)
 • Campusort
 • Offentlig sektor och näringsliv

2. Samverkan

 • Befintlig upparbetad samverkan mellan lärosäte och målgrupp
 • Behovsanpassat - innehållet framtaget i samverkan med målgrupp
 • Win-win - uppdraget gagnar båda parters utveckling

3. Idé form/upplägg

 • Idé om en pedagogisk modell (former för behovsstyrt lärande genom anpassat deltagande)
 • Teknikstött lärande
 • Koppling mellan teori och praktik