På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen OMVÅRDNAD. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 6 svenska sidor som är taggade med OMVÅRDNAD. Innehållet kan variera beroende på språk.

Fantastiska söksiffror till nygammalt program

Med 223 förstahandssökande och totalt 978 sökande, när ansökan stängde, gjorde Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik en fantastisk comeback i år.

Nytt forskningsprojekt ska ge säkrare vårdkedja

När hälso- och sjukvården minskar sina kostnader blir ofta vårdkedjan hårt belastad och följden blir snabba förflyttningar av patienter. Ett omfattande forskningsprojekt ska nu ge ny kunskap om hur...

Samlad satsning ska förbättra demensvården

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för vårdpersonal. Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun samverkar i t...

Sidan uppdaterades 2017-10-24