Lär er mer om ekonomi, pengar och budget

FULLBOKAD men skriv gärna upp dig på reservlistan! Nu har du och din klass möjlighet att lära er mer om ekonomi, pengar och hur man kan lära sig att spara och göra en budget redan i tidigt ålder.

Forskarfredag 2021 Dennis Hedback

Dag och tid

Fredag 24 september kl. 8.30-9.10 FULLBOKAD

Målgrupp: Årkurs 5, fem klasser/lektion

Ämne: Ekonomi, sparande

Utrustning:

  • Ni behöver en smartboard eller en datakanon för att eleverna ska kunna se Dennis och gärna en kamera så Dennis kan se eleverna. Observer att flera klasser kan vara uppkopplade.
  • Ni måste ha Zoom installerat på datorn.  

Om lektionen och förberedelser

Ni kommer att träffa Dennis Hedback, forskarstuderande i ekonomi på forskningcentrum CER

"Vi tror att de flesta lär sig alldeles för sent om hur pengar egentligen fungerar. Ju tidigare man förstår sig på pengar, desto tidigare kan man också tjäna pengar, spara pengar, och få pengar att växa."

På lektionen så kommer Dennis att diskutera med eleverna om pengars värde och hur man i mellanstadiet kan börja spara för saker man verkligen vill ha. Det blir mycket diskussion och interaktion under lektionen som genomförs med flera klasser samtidigt och spännande diskussioner kan uppkomma.

Intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan till:
forskarfredag@miun.se