ForskarFredag arrangeras under den sista veckan i september. Fredagen den 27 september är du välkommen till Storsjöteaterns foajé på en afterwork. Du får lyssna till den senaste forskningen. Vi bjuder på vegetarisk wrap och kaffe till de 70 första besökarna. Dryck finns att köpa i baren. Välkommen!

Storsjöteatern_webb_1600x900.png

27 september - afterwork på Storsjöteatern 

Välkommen till Storsjöteaterns foajé kl. 16.00 -18.00! Där får du lyssna till en spännande mix av vår forskning - alltifrån Hur vi egentligen fattar vi beslut tillsammans och vad man tar med sig vid en brand. Konferencier för evenemanget är Fredrik Alverland, känd radioröst från P4 Jämtland. 

Program - under uppdatering

Hur fattar vi beslut tillsammans? 

Pär Löfstrand, forskare i psykologi

Vad påverkar en beslutsfattande grupp och vad händer i en beslutsfattande grupp som är mer eller mindre tävlingsinriktad? Agerar kvinnor och män olika i beslutsfattande situationer samt andra genusaspekten på gemensamt beslutsfattande? Pär studerar olika socialpsykologiska aspekter av beslutsfattande. Ta del av Pers spännande studier! 

Från flygskam till livsskam

Torbjörn Skytt, doktorand Ekoteknik

På medeltiden kunde förmögna människor genom avlatsbrev köpa sig ”frälsning” och sona sitt syndiga leverne. Är vi nu på väg mot samma slags fenomen, där den som är rik kan ”klimatkompensera” sina synder, köra elbil och installera solpaneler och därmed nå rent samvete, medan den som inte har råd kommer framstå som klimatsyndare? Skytt iklär sig rollen av St Pär som med stöd av en klimatbalansberäkning dömer vem som får träda in genom pärleporten och vem som förpassas till hissen till fördömelsen. 

Vad tar du med dig när det brinner runt knuten?

Linda Kvarnlöf, forskare i sociologi, Risk and Crisis Research Centre

Sommaren 2018 fick 100-tals privatpersoner lämna sina hem när skogsbränderna drog fram. Att lämna sitt hem under sådan dramatik väcker svåra frågor.  Vad tar jag med mig? Vart ska jag ta vägen? Kommer jag någonsin att komma hem igen? Linda Kvarnlöf delar med sig av berättelser från intervjuer med människor som drabbades av skogsbränderna sommaren 2018.

När vindarna vänder 

Mikael Bäckström, forskare i maskinteknik, Sports Tech Research Centre

Vad ryms i den grå kubliknande byggnaden längst upp på campus Östersund? Och vilken roll spelar den i utvecklingen av utrustning för sport, parasport och friluftsliv? Mikael Bäckström berättar och hur den världsunika vindtunneln kan simulera allt från rörelse med upp- och nedförsbackar till klimat med vind, temperatur, dimma och regn.

Varför har så många elitskidåkare astma?

Helen Hanstock, forskare vid Nationellt vintersportcentrum

Är det skadligt att tävla och träna på skidor i kyla? Redan på 1990-talet märkte forskare i Östersund att 15-30 procent av alla elitskidåkare hade astma, i resten av befolkningen ligger nivån på 9 procent. Trots att det sedan dess satts upp temperaturgränser för skidåkarna ligger nivån idag på 30-35 procent. Helen Hanstock berättar om forskningsprojektet som genomförs tillsammans med forskare på Östersunds sjukhus och Umeå Universitet med målet att hitta metoder för att minska risken för astma.

Friluftsliv för alla? - INSTÄLLT

Kristin Godtman Kling , doktorand i turismvetenskap, forskningscentret ETOUR

Ett av regeringens tio fastställda mål för friluftspolitikens genomförande lyder ”Tillgänglig natur för alla”. Forskningen visar att personer med funktionsnedsättningar är mer sällan ute i naturen jämfört med de utan funktionsnedsättningar. Marknadsföringen av friluftsaktiviteter i fjällmiljö är även stereotyp sett ur ett genusperspektiv. Det återspeglar sig i vilka aktiviteter kvinnor och män väljer vid besök i fjällen. Vad beror detta på? Hur kan vi få en mer inkluderande naturbaserad turism och friluftsliv där alla har lika möjligheter att delta?

 

Skolprogram i Östersund

Vi bjuder in årskurs 4-6 till våra forskningscentrum och lånar ut forskare till gymnasieskolsn. 
Se skolprogrammet