ForskarFredag i Sundsvall

Spara favorit 2 apr april 2019
Forskarfredag Sundsvall

ForskarFredag arrangeras den 28 på Kulturmagasinet med lunchföreläsningar och den 29 september i Birsta City med olika aktiviteter som leds av konferencier Fredrik Birging.

28 september - Kulturmagasinet kl. 11.30 -13.00

ForskarFredag i Sundsvall kommer att erbjuda ett lunchseminarium på Kulturmagasinet där olika forskare från Mittuniversitetet presenterar sin forskning. Seminariet är helt kostnadsfritt och öppet för alla. Vi bjuder på en smörgås till de 70 första besökarna. Seminarierna är ca 10 minuter långa och efteråt finns möjlighet att ställa frågor till forskarna. Se program med cirkatider längre ned på sidan. 

29 september - aktiviteter i Birsta City kl. 13.00 -16.00

Passa på och träffa Mittuniversitetets forskare på Birsta City! Vi kommer att finnas vid restaurangdelen plan 1(foodpark). Där du får lyssna till den senast forskningen inom valet 2018, miljömätningar, folkhälsa och insekter med mera.

Vi kommer även att finnas i lekrummet på plan 2. Där visar vi upp vad vi forskar kring, du kan delta i tävlingar och ett antal experiment. Samarbetspartner är Technicus i Härnösand. Konferencierer för eventet är Fredrik Birging, känd radioröst från P4 Västernorrland. Läs programmet längre ned på sidan

Program Kulturmagasinet 28 september kl. 11.30-13.00   

11.30 Det exceptionella valet och det nya svenska partisystemet
Niklas Bolin, docent och lektor i Statsvetenskap

Den 9 september 2018 är det val för drygt 7,2 miljoner röstberättigande svenska medborgare. Många hävdar att valet ser annorlunda ut tidigare år. Men stämmer det? Hur såg egentligen valrörelsen, resultatet och regeringsbildningen ut?  Passa på och få årets val i ett historiskt sammanhang drygt veckor efter att vallokalerna har stängt sina portar och rösterna är sammanräknade. 

12.40 När algoritmer styr debatten – hur påverkades valet 2018?
Kajsa Falasca, lektor politisk kommunikation, forskningscentret DEMICOM

Facebook har två miljarder dagliga användare och utgör alltmer infrastrukturen för demokratin. Det är där vi informerar oss, pratar om politik och hittar nyheter. Spridning av polariserade budskap påverkar den politiska debatten. Vad sker med demokratin när algoritmer styr vår mediekonsumtion? Lyssna till hur det såg ut under valet 2018. 

11.50 Karolinernas våldsamma vardag 
Magnus Perlestam, docent i historia

Hur såg den vanliga soldatens liv ut i den karolinska armen? Vad hände egentligen vid sidan av de stora fältslagen i de polsk-litauiska och ryska fälttågen åren 1702-1709? Få en försmak av Magnus bok "Det lilla kriget"! I boken beskriver Magnus hur soldaterna skaffade foder till sina hästar och mat till sig själva , hur strider kunde uppstå vid marsch, när soldaterna slog läger och när man stötte på en fiendepatrull. 

12.10 Är maten dålig? Luktar den fruktfluga?
Erika Wallin, forskare i kemi vid forskningscentret FSCN

Under rötmånaden gäckas många av fruktflugor i sina hem. Många använder sig av vinägerblandningar för att fånga in och ta bort flugorna ur sina hushåll. Många frågar sig säkert om det finns något effektivare sätt att råda bot på problemet. Vi forskar på hur insekter pratar med varandra med hjälp av doftämnen, feromoner, och vi försöker härma insekternas egen kommunikation för att fånga in dem. I detta fall har vi undersökt fruktflugan och dess doftsignaler samt hur fruktflugans dofter påverkar oss människor.

12.20 Hur kan vi med teknikens hjälp förbättra vår miljö?
Jan Thim, lektor vid forskningscentret Sensible things that Communicate 

På vilket sätt kan vi dra nytta av teknik för att förbättra vår miljö och arbetsmiljö? Med uppkopplade sensorer som sänder trådlös information kan vi lättare mäta exempelvis buller inom industrin, vattennivåer i avfallsbrunnar för att undvika översvämningar, radon och koldioxid i kontorsmiljöer. Passa på och få en överblick av den senaste forskningen inom sakernas internet,  Internet of Things och Industrial Internet of Things.

12.30 Hur gör vi livsstilsförändringar med psykisk ohälsa? 
Ylva Rönngren, forskare inom omvårdnad

Hur kan alla grupper i samhället få en jämlik vård och hälsofrämjande insatser? Personer med psykisk sjukdom har en ökad risk att dö i förtid på grund av livsstilsrelaterade sjukdomar, så som hjärt- och kärlsjukdom eller lungcancer. En av orsakerna till detta, är det bristfälliga stödet till denna grupp när det gäller livsstilsförändringar. Lyssna till hur personer med psykisk sjukdom fick stöd och ökad motivation att göra förändringar sitt liv  med stöd av ett program.

12.40 Årets stadskärna 2021- hur mobiliserar vi tillsammans? 
- Om nätverksbaserad samverkan i inkluderande förnyelseprocesser
Edith Andresen, doktor och lektor samt Heléne Lundberg, docent vid forskningscentret CER– Centrum för ekonomiska relationer

Sundsvall siktar på att nå utmärkelsen Årets Stadskärna år 2021  - det år som staden firar 400 år. För att kunna jobba mot målet behöver vi samarbeta. Men hur får vi medborgare, offentliga och privata aktörer med på denna utvecklingsresa mot en attraktivare stad?  Lyssna till det viktiga arbete som pågår!  

Program Forskarfredag 29 september i Birsta City 13-16 

Hur kan vi förbättra vår miljö med hjälp av tekniken?
Jan Thim, lektor och forskare i elektronikkonstruktion, forskningscentret Sensible Things that Communicate

Politisk polarisering bland väljare och partier
Alexander Ryan, doktorand Statsvetenskap, forskningscentret DEMICOM

Hur ska elevhälsopersonal bäst stärka eleverna?
Lisbeth Kristiansen, lektor och forskare i Omvårdnad 

Hur kan med sensorer motverka trycksår för personer i Permobil?
Johan Sidén, lektor och forskare i elektronikkonstruktion, forskningscentret Sensible Things that Communicate

Är maten dålig? Luktar den fruktfluga?
Erika Wallin, forskare i kemi, forskningscentret FSCN - Fibre Science and Communication Networks, vinnare av det alternativa Nobelrpiset i biologi 2018, IG Nobelprize. Läs mer 

Hur framgångsrika är våra partier att nå väljare via sociala medier?
Sofie Blombäck, lektor  och forskare i Statsvetenskap, forskningscentret DEMICOM

App mot härskartekniker
Emelie Larsson, doktorand i sociologi och Karin Larsson-Hult, doktorand i sociologi med genusinriktning

En skola för alla
Karin Larsson-Hult, doktorand i sociologi med genusinriktning

Årets stadskärna 2021- hur mobiliserar vi tillsammans? 
Edith Andresen, lektor och forskare i företagsekonomi
Heléne Lundberg, docent i företagsekonomi, forskningscentret CER– Centrum för ekonomiska relationer 

Ljustadalens unga 
vetenskapare
Anna-Karin Westman, lektor och forskare i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap.

Vad kan vi använda laserteknik till?
Enkeleda Balliu, doktorand, forskningscentret Sensible Things that Communicate