ForskarFredag i Sundsvall

Spara favorit 20 aug augusti 2019
Forskarfredag Sundsvall 2019

ForskarFredag arrangeras den 27 på Kulturmagasinet där fem av våra forskare berättar om det senaste inom sin forskning. Lördagen den 28 september kommer det att finnas många spännande aktiviteter för barn i Kulturmagasinet.

27 september - Kulturmagasinet kl. 11.30 -12.30

Fredagen den 27 september är du välkommen till Kulturmagasinet där du kan lyssna till den senaste forskningen under ett antal lunchsamtal mellan kl. 11.30 och 12.30. Forskaren Anna-Sara Fagerholm kommer att intervjua olika forskarkollegor som berättar om spännande ämnen. Vi bjuder på en smörgås samt kaffe eller te. 

28 september - aktiviteter på Kulturmagasinet

Lördagen den 28 september kommer det att arrangeras en mängd olika aktiviteter på Kulturmagasinet med temat Rymden. Det kommer att finnas pyssel, frågeslingor, Digidel är öppet samt kommer Technicus i Härnösand att vara på plats. 

Program Kulturmagasinet 27 september kl. 11.30-12.30 

OBS. Programmet är under uppdatering 

Medieskuggan på landsbygden i fokus - hur bevakas lokala frågor när traditionella medier utmanas?

Lottie Jangdal, doktorand forskningscentret DEMICOM

Kan vi tillverka miljövänliga batterier och räcker strömmen till alla elbilar?

Nicklas Blomquist, forskare, forskningscentret FSCN

Det sker en stor omställning till 100% förnyelsebar energi och andelen elbilar ökar snabbt. Det resulterar i en enorm efterfrågan på innovativ utvinning av förnyelsebar energi samt miljövänliga batterier. Men hur kan vi utvinna energi på ett så miljövänligt sätt som möjligt? Och hur vi kan lagra och återanvända den? Nicklas kommer att berätta om projektet DRIVE. Där kombineras forskningsresultat i energilagring och kraftelektronik med forskning kring hur energi från sol och vind kan användas för att snabbladda elfordon. Målet är att inte öka effekten i nätet eller bygga nya kraftledningar!

Blir vårt samhälle mer eller mindre våldsamt?

Sara Skott, forskare i kriminologi, forskningscentret Risk and Crisis Research Centre

Trots att våld och dödligt våld har minskat över tid så vet vi fortfarande inte om detta gäller alla typer av våld och mord. Det kan finnas vissa typer av dödligt våld (som exempelvis partnervåld) som har förblivit oförändrat, eller till och med ökat under tid. Men för att undersöka detta måste våld och mord delas in i olika subtyper. Denna studie har undersökt förändringen i olika typer av dödligt och icke-dödligt våld över tid i Skottland.

Hur kan vi upptäcka upptäcka föroreningar i havet med röntgenteknik?

Börje Norlin, forskare, forskningscentret STC - Sensible Things That Communicate

Kan man använda en radiostyrd farkost för att mäta miljögifter i havet?  Via toppmodern färgröntgenteknik ska forskarna nu se hur man kan upptäcka upptäcka tungmetaller i både hav och på land. Fokus är de fiberbankar som finns längs Norrlandskusten som består av cellulosaslam som innehåller arsenik och kvicksilver som även avsöndrar metangas.