ForskarFredag arrangeras under en vetenskapsvecka mellan den 23-28 september för olika målgrupper och på olika platser. Se program nedan.

Forskarfredag Sundsvall 2019

24 september - Lyssna till en forskare - Seniormagasinet

Lyssna till forskaren Jan Lundgren som ger dig en överblick av den senaste forskningen inom AI, Artificiell Intelligens och sakernas internet, Internet of Things och Industrial Internet of Things. Hur lkan vi använda denna teknik för att förbättra vår miljö, arbetsmiljö och vardag? Ett miniseminarium för dig som är medlem i Seniormagasinet på Kulturmagasinet kl. 10.45-11.15

25 september - Näringslivsbolagets företagarfrukost

Under företagarfrukosten kl. 7.30- 9.00 (kräver anmälan) på Stadshuset, kommer professor och centerledare Mattias O'Nils berätta om det framgångsrika forskningsprojektet SMART - smarta Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle. Det treåriga projektet har finansierats av EU:s regionala utvecklingsfond, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls kommun, KK-stiftelsen, Mittuniversitetet samt 25 stora och små företag i Västernorrland och Jämtland. Projektet har utförts på forskningscentret STC -  Sensible Things that Communicate. Läs mer om SMART

25 september - Fika med en forskare

Onsdagen den 25 september kl. 18-20 kan du som är mellan 16-25 år komma till Unga magasinet, Kulturmagasinet. Du får lyssna till vår doktorand och forskare Stefani Rydblom i ett avslappnat samtal som leds av Eila Boholm Wall från podden The future is f.l.a.t.a. Stefani berättar om sin forskning inom miljömätningar, vad en forskare gör och varför hon valde forskning. Stefani berättar också om att vara transperson i en mansdominerad miljö. Vi fikar tillsammans efteråt och fortsätter samtalet. En av våra studentambassadörer är på plats om du har frågor om studier på Mittuniversitetet och Folkuniversitetet är där och berättar om ur du startar en studiecirkel. Vi bjuder på fikat! Evenemanget sker i samarbete med Unga magasinet, Sundsvalls kommun.
Läs mer

26 september - Astronomikväll och workshop med rymdtema - Technichus i Härnösand

Vår samarbetspartner Technichus i Härnösand bjuder in till en astronomikväll med tema rymden. De arrangerar en planetarievisning och workshop. Kl. 18.30-20.30. Gratis inträde- Ingen anmälan behövs!
Läs mer

27 september - Samtal med forskare - Kulturmagasinet

Fredagen den 27 september är du välkommen till Kulturmagasinet där du kan lyssna till den senaste forskningen under ett antal lunchsamtal mellan kl. 11.30 och 12.30. Forskaren Anna-Sara Fagerholm kommer att intervjua olika forskarkollegor som berättar om spännande ämnen. Vi bjuder på en smörgås samt kaffe eller te till de 70 första gästerna. Se program längre ned på sidan eller läs mer här

28 september - Aktiviteter med rymdtema - Kulturmagasinet 

Lördagen den 28 september mellan kl. 12-15 arrangerar Sundsvalls kommun en mängd olika aktiviteter på Kulturmagasinet med temat Rymden. Det kommer att finnas pyssel, frågeslingor och Digidel är öppet. 
Läs mer

Skolprogram i Sundsvall

 Sundsvall erbjuder vi årskurs 4 att göra experiment i vårt kemilabb. Förskoleklass tll och med årskurs 2 är välkomna till Technichus science-utställning i Birsta City. 
Läs mer 

Program Kulturmagasinet 27 september kl. 11.30-12.30

Medieskuggan på landsbygden i fokus - hur bevakas lokala frågor när traditionella medier utmanas?

Lottie Jangdal, doktorand forskningscentret DEMICOM

Det svenska medielandskapet har ritats om. Traditionella medier tappar publik och intäkter. Som en följd av ägarkoncentration och centralisering har vita fläckar uppstått på mediekartan. Men dagens digitalisering innebär också nya möjligheter. Små oberoende hyperlokala medier erbjuder nyheter online. Vad erbjuder de för innehåll, och kan de fylla en demokratisk funktion?

Kan vi tillverka miljövänliga batterier och räcker strömmen till alla elbilar?

Nicklas Blomquist, forskare, forskningscentret FSCN

Det sker en stor omställning till 100% förnyelsebar energi och andelen elbilar ökar snabbt. Det resulterar i en enorm efterfrågan på innovativ utvinning av förnyelsebar energi samt miljövänliga batterier. Men hur kan vi utvinna energi på ett så miljövänligt sätt som möjligt? Och hur vi kan lagra och återanvända den? Nicklas kommer att berätta om projektet DRIVE. Där kombineras forskningsresultat i energilagring och kraftelektronik med forskning kring hur energi från sol och vind kan användas för att snabbladda elfordon. Målet är att inte öka effekten i nätet eller bygga nya kraftledningar!

Blir vårt samhälle mer eller mindre våldsamt?

Sara Skott, forskare i kriminologi, forskningscentret Risk and Crisis Research Centre

Trots att våld och dödligt våld har minskat över tid så vet vi fortfarande inte om detta gäller alla typer av våld och mord. Det kan finnas vissa typer av dödligt våld (som exempelvis partnervåld) som har förblivit oförändrat, eller till och med ökat under tid. Men för att undersöka detta måste våld och mord delas in i olika subtyper. Denna studie har undersökt förändringen i olika typer av dödligt och icke-dödligt våld över tid i Skottland.

Hur kan vi upptäcka föroreningar i havet med röntgenteknik?

Börje Norlin, forskare, forskningscentret STC - Sensible Things That Communicate

Kan man använda en radiostyrd farkost för att mäta miljögifter i havet?  Via toppmodern färgröntgenteknik ska forskarna nu se hur man kan upptäcka upptäcka tungmetaller i både hav och på land. Fokus är de fiberbankar som finns längs Norrlandskusten som består av cellulosaslam som innehåller arsenik och kvicksilver som även avsöndrar metangas. 

Skepparen - studie om Sveriges största trygghetsboende

Sara Nyhlén, forskare Forum för Genusvetenskap
Torbjörn Sjödin, Mitthem
Ulla Segerbrand, ordförande för Skepparens trygghetsboende 

Vi har studerat planerings-, bygg- och boendeprocessen av Sveriges största trygghetsboende placerad i en ny stadsdel i Sundsvall. I takt med att intresset för tryggt och bekvämt boende för äldre ökat, har både allmännyttans bostadsföretag och privata aktörer intresserat sig för den marknad som inte kräver behovsprövat boende. Våra studier visar att Skepparen skapar en god boendemiljö. Men har alla råd att bo där? Är lägenheter och gemensamma utrymmen anpassade för äldre och finns det egentligen en gemensam byggstandard? Och vet vi egentligen vilka aktiviteter äldre vill delta i?