Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar kring Öppet hus 2024.

 • I Sundsvall kan du välja att hålla ett inspirationspass följande tider: 

  • Förmiddagspasset: kl. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 & 11.30 
  • Eftermiddagspasset: kl. 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 & 14.30

  I Östersund kan du välja att hålla ett inspirationspass följande tider: 

  • Förmiddagspasset: kl. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 & 12.00
  • Eftermidagspasset: kl. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

  För att kunna erbjuda ett bra program för dagen och visa upp bredden av vårt programutbud under elevernas korta besök och för att eleverna ska hinna förflytta sig till nästa aktivitet, ser vi helst att din presentation inte är längre än 20 minuter.

 • Om du vet att du behöver uppstartshjälp, kontakta din fakultetskommunikatör så bokar vi in det.  

 • Du kommer att få information om var du ska hålla din presentation ett par dagar innan Öppet hus. 

 • Förbandslådor finns i Servicecenter på campus i Sundsvall och campus i Östersund. 

 • Här hittar du mer information om hjärtstartare och även var den närmaste hjärtstartare finns. 

  Hjärtstartare

 • Vid olycka på campus ska den medarbetare som är först på plats följa steg 1-3.

  1.     Omhändertagande på skadeplats

  2.     Larma 112 och kalla på polis, ambulans och/eller räddningstjänst

  Informera 112 om:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?

  3.     Meddela servicecenter: vad har hänt och vem är skadad? Tfn: 010 -142 80 00

  Meddela därefter eventkommunikatör, Maria Runering på tfn:072 595 73 16

  Mer information finns på sidan Kris Säkerhet och incidenter.

 • På Mittuniversitetet har vi alla ett ansvar för vår gemensamma brandskyddsorganisation.

  Utrymningsplaner finns anslagna i anslutning till våra entréer och trapphus och där finner man information om utrymningsvägar, placering av närmaste larmknapp, släckutrustning och återsamlingsplats.

  I en krissituation är det viktigt att kunskap om detta och att känna till och följa de fem stegen:

  Rädda - Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara

  Varna – Varna alla i din närhet

  Larma – Tryck på larmknapp och ring 112, berätta vem du är, vad som hänt och var det brinner.

  Släck – Om det kan ske utan fara för dig själv, försök släcka elden. Stäng in elden, stäng dörrar och fönster för att begränsa spridning och minska rökutveckling.

  Utrym – Ta alltid snabbaste vägen ut, använd aldrig hiss. Bege dig till närmaste återsamlingsplats.

  På sidan Brandsäkerhet kan du läsa mer. 

Sidan uppdaterades 2023-12-08