Här hittar du vanliga frågor och svar kring Öppet hus 2024.

När är Öppet hus?

Öppet hus arrangeras i februari 2024 på våra campus. 

Sundsvall 21 februari

 • Kl. 9.00–12.00
 • Kl. 12.00–15.00

Östersund 28 februari

 • Kl. 9.30–12.30
 • Kl. 12.30–15.30

Hur ska jag tänka kring klädval, är det någon särskild klädkod?

För dig som representerar ett program är det valfri klädsel. Studenter som jobbar på Öppet hus kan välja att ha egen klädsel med en Miun-pin eller en Miun T-shirt (så långt lagret räcker). T-shirts och Miun-pins till studenter beställs av din fakultetskommunikatör.

Hur många deltar på Öppet hus?

Det är olika från år till år, men på Öppet hus i mars 2023 besökte:

 • drygt 800 elever från sex gymnasier och en folkhögskola campus Östersund.
 • närmare 850 elever från fem gymnasier och en folkhögskola campus Sundsvall.

Hur ser programmet ut?

Vad förväntas av mina studenter som ska jobba på Öppet hus?

Studenter som representerar ditt program förväntas vara ambassadörer för programmet, svara på frågor och berätta om sina upplevelser av universitetet och kanske också studentlivet.

Studievägledarna finns på plats för att besvara frågor som rör behörighet och annat.

Får mina studenter som ska jobba någon introduktion?

Ja, alla studenter som ska jobba på Öppet hus bjuds in till ett digitalt möte. Om dina studenter inte har blivit inbjudna till ett möte två veckor innan Öppet hus, vänligen hör av er till oppethus@miun.se 

Vilken ersättning får de studenter som jobbar under dagen?

Studenterna får arvode i form av en timersättning. Timersättningen är 125 kr (exklusive semesterersättning). Studenternas arvode betalas av medel som fakulteterna har avsatt för studentrekrytering.

Hur får studenterna betalt för den tid de jobbat?

KOM skickar information om detta till de studenter som ska jobba. Studenter som har frågor om betalning är välkomna att höra av sig direkt till oppethus@miun.se.

Får studenter som jobbar lunch under dagen?

På grund av skattemässiga regler har vi inte möjlighet att betala lunchen för studenterna. För att kompensera lunchkostnaden betalar vi dem med en timmes extra arbete. Studenterna har möjlighet att ta med egen mat eller köpa lunch på plats.

Transport mellan campus - för dig och studenter

Personal

Norrtåg trafikerar mellan våra campus. Du använder ditt resekort för att betala resan.

 • För resa Östersund C - Sundsvall V den 21 februari avgår tåget kl. 5.13.
 • För resa Sundsvall C - Östersund C den 28 februari avgår tåget kl. 6.09.

Du väljer själv passande avgång för hemresa.  

Studenter

Studenter som reser mellan campus åker tillsammans med fakultetskommunikatören som har ett resekort för studenter. Mer information om dessa resor kommer. 

Håll koll på Norrtågs sida för eventuella tågändringar. 

Hur hanterar vi flödet av besökare?

Besökarna väljer själva vilka delar av Öppet hus de vill vara med på. Vi som jobbar under dagen hjälps åt att lotsa besökarna rätt så att de hittar till de olika lokaler vi har öppnat upp. Är det fullt på en yta kan vi be dem gå vidare och komma tillbaka senare.

I Välkomstmontern finns personal som kan hjälpa besökarna att hitta på campus. 

Kommer det att vara skyltat till mitt labb/min föreläsningssal?

Ja, vi skyltar till labb, föreläsningssalar, lokaler och andra delar av campus som har aktiviteter.

När får jag information om var jag ska stå på mässan?

Du kommer att få information om var du ska stå på mässan samma morgon. Det finns personal som kan hjälpa dig att hitta din plats. 

När kan jag sätta upp mitt material?

I Sundsvall kan du sätta upp ditt material från kl. 8.00. Senast kl. 9.20 behöver din monter vara klar för att ta emot besökarna.

I Östersund kan du börja ställa i ordning din monter kl. 08.00. Senast kl. 09.50 behöver montern vara klar för att ta emot besökarna.

Vad ingår i vår monterplats?

I varje monterplats ingår ståbord/vanligt bord, eluttag och en bordsskylt med namnet på ditt program. Observera att ni i förväg måste meddela val av bord (ståbord eller vanligt bord) samt om ni önskar el.

Rollups, bildskärmar, give-aways och annat material ansvarar ni för själva. Önskar ni hjälp med design av rollups, ta hjälp av din fakultetskommunikatör.

När kommer besökarna?

I Sundsvall börjar programmet kl. 9.00 med ett gemensamt pass i Grönborg. Besökarna kommer cirka 9.30 till mässan.

I Östersund börjar programmet kl. 9.30 med ett gemensamt pass i F-huset. Ca. kl. 10 kommer de första besökarna till mässan. 

Finns det tryckt material om mitt program?

Vi delar under dagen ut vykort med QR-kod till vår utbildningssida till de besökare som vill ha.  

Finns det godis som vi kan dela ut i vår monter?

I Välkomstmontern finns det godis för de besökare som stannar till. Om ni önskar godis till er egen monter ordnar ni detta själva.

Har vi några tävlingar under dagen?

Det kommer att hållas flera tävlingar under Öppet hus. I korridoren mellan S- och R-huset samt vid Välkomstmontern i C-huset hålls tävlingar. Studentkåren kommer också att köra Kahoot i M207.  

Var hänvisar jag besökare som har frågor om behörighet?

Frågor om behörighet hänvisar du till Studievägledarna. De har en monter på mässan.

Vad gör jag om en besökare vill ha ett bevis på närvaro på Öppet hus?

Besökare som vill ha bevis på närvaro hänvisar du till Välkomstmontern. Montern är bemannad med personal som kan hjälpa till med detta.

Vad gör jag om jag får generella frågor som jag inte kan svara på?

Hänvisa frågor du inte kan besvara till Välkomstmontern. Den är bemannad med personal som kan hjälpa besökarna.

Vilka tider kan jag ha ett inspirationspass?

I Sundsvall kan du välja att hålla ett inspirationspass följande tider: 

 • Förmiddagspasset: kl. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 & 11.30 
 • Eftermiddagspasset: kl. 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 & 14.30

I Östersund kan du välja att hålla ett inspirationspass följande tider: 

 • Förmiddagspasset: kl. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 & 12.00
 • Eftermidagspasset: kl. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

För att kunna erbjuda ett bra program för dagen och visa upp bredden av vårt programutbud under elevernas korta besök och för att eleverna ska hinna förflytta sig till nästa aktivitet, ser vi helst att din presentation inte är längre än 20 minuter.

Kommer det att finnas teknikhjälp om jag behöver det?

Om du vet att du behöver uppstartshjälp, kontakta din fakultetskommunikatör så bokar vi in det.  

Jag ska hålla ett inspirationspass, i vilken lokal ska jag vara?

Du kommer att få information om var du ska hålla din presentation ett par dagar innan Öppet hus. 

Hur gör jag om det kommer fler besökare än det vi kan ta emot i labbet?

Om labbet är fullt kan du antingen be besökarna vänta tills föregående grupp är klar eller uppmuntra dem att gå till en annan aktivitet och komma tillbaka senare. Skolorna har fått information om att många av våra labb har begränsningar i antal besökare.

Hur många besökare kan jag förvänta mig?

Till Öppet hus 2023 var cirka 800 elever anmälda på respektive campus. Det är svårt att beräkna hur många av de som anmält sig som besöker labben eftersom det pågår många aktiviteter samtidigt.

Vilka tider kan jag förvänta mig besökare till mitt labb?

I Sundsvall går eleverna runt bland aktiviteterna på Öppet hus mellan kl. 9.30-11.45 och kl. 12.30-14.45.

I Östersund kan eleverna delta på aktiviteterna mellan kl. 10.00-12.20 och kl. 13.00-15.20.

Var finns det förbandslådor på campus?

Förbandslådor finns i Servicecenter på campus i Sundsvall och campus i Östersund. 

Finns det hjärtstartare på campus?

Här hittar du mer information om hjärtstartare och även var den närmaste hjärtstartare finns. 

Hjärtstartare

Vad gör jag vid en akut nödsituation?

Vid olycka på campus ska den medarbetare som är först på plats följa steg 1-3.

1.     Omhändertagande på skadeplats

2.     Larma 112 och kalla på polis, ambulans och/eller räddningstjänst

Informera 112 om:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Hur många är drabbade?
 • Är någon skadad?

3.     Meddela servicecenter: vad har hänt och vem är skadad? Tfn: 010 -142 80 00

Meddela därefter eventkommunikatör, Maria Runering på tfn:072 595 73 16

Mer information finns på sidan Kris Säkerhet och incidenter.

Vad gör jag om brandlarmet går under Öppet hus?

På Mittuniversitetet har vi alla ett ansvar för vår gemensamma brandskyddsorganisation.

Utrymningsplaner finns anslagna i anslutning till våra entréer och trapphus och där finner man information om utrymningsvägar, placering av närmaste larmknapp, släckutrustning och återsamlingsplats.

I en krissituation är det viktigt att kunskap om detta och att känna till och följa de fem stegen:

Rädda - Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara

Varna – Varna alla i din närhet

Larma – Tryck på larmknapp och ring 112, berätta vem du är, vad som hänt och var det brinner.

Släck – Om det kan ske utan fara för dig själv, försök släcka elden. Stäng in elden, stäng dörrar och fönster för att begränsa spridning och minska rökutveckling.

Utrym – Ta alltid snabbaste vägen ut, använd aldrig hiss. Bege dig till närmaste återsamlingsplats.

På sidan Brandsäkerhet kan du läsa mer. 

Sidan uppdaterades 2023-12-08