Avdelningen för ekonomi och planering

Avdelningen för ekonomi och planering svarar för ekonomistyrning och -uppföljning, bokföring, redovisning, budget, prognos, bokslut, projektstöd samt fakturahantering. Avdelningen ansvarar även för resetjänst.

 Ekonomi

Kontakt

Avdelningen för ekonomi och planering

Avdelningen för ekonomi och planering

Sidan uppdaterades 2024-05-08