Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning och -uppföljning, bokföring, redovisning, budget, prognos, bokslut, projektstöd samt fakturahantering. EKO ansvarar även för resetjänst.

MI7A2948.jpg

Syftet är att:

  • interna och externa beslutsfattare får rätt ekonomisk information och att gällande regelverk följs
  • Mittuniversitetet upphandlar varor och tjänster till bästa pris och kvalitet samt ansvarar för att gällande regelverk följs.
  • Mittuniversitetets resehantering sker så kostnadseffektivt som möjligt

Kontakt

Ingrid Hallberg

Ekonomichef|Director of Finance

010-142 79 55