Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)

Verksamheten inom avdelningen omfattar områdena samverkan, internationella relationer samt pedagogiskt och didaktiskt lärandestöd för undervisande personal.

Avdelningen ska även utökas till att innefatta stöd kring uppdragsutbildning samt stöd kring forskningsfinansiering.

Mer information om avdelningens arbetsområden

Medarbetare, sorterad på efternamn

Kontakt

Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

010-142 83 29