Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)

Verksamheten inom avdelningen omfattar områdena samverkan, internationella relationer samt pedagogiskt och didaktiskt lärandestöd för undervisande personal.

Avdelningen ska även utökas till att innefatta stöd kring uppdragsutbildning samt stöd kring forskningsfinansiering.

Mer information om avdelningens arbetsområden

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anahit Vardanian

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-142 78 76

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95

Annika Lööf-Sjölund

Koordinator|Coordinator

010-142 86 66

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Birgitta Hemmingsson

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

010-142 79 39

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-142 88 75

Cathrine Gladh

Internationell samordnare

010-142 88 27

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 81 84

Ellen Horbach

Internationell Handläggare|International Officer

010-142 88 85

Fredrik Wigdén

notitle|notitle

010-142 78 68

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-142 78 93

Joakim Samuelsson

Alumnikoordinator|Alumni Coordinator

010-142 82 36

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

010-142 82 28

Johan Landström

Innovationsrådgivare

010-142 87 81

Katarina Olsen

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-142 78 11

Kristina Rådberg

Stf Samverkanschef

010-142 83 90

Laura Brander

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

010-142 79 09

Linda Näsström

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

010-142 82 06

Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

010-142 83 29

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76

Maria Fredlund

Internationell Handläggare|International Officer

010-142 79 28

Maria Runering

Internationell Handläggare|International Officer

010-142 78 37

Michael Andersson

Systemspecialist|Systemspecialist

010-142 87 85

Paulina Franklin

Arbetslivskoordinator

010-142 80 85

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 83 55

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 79 81

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 85 84

Torbjörn Westerlund

Forskningsinformatör|Communications Officer

010-142 78 95

Ulrika Auno

Koordinator|Coordinator

010-142 81 57

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07

Åsa Yderfält

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-142 86 72

Kontakt

Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

010-142 83 29