Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)

Avdelningen för Forsknings-och utbildningsstöd (FUS) stärker kopplingen mellan utbildning, forskning, samhälle och näringsliv.

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anahit Vardanian

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1427876

Anna Lindahl

Gruppledare|Head of Office

+46 (0)10-1427813

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

+46 (0)10-1428195

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

+46 (0)10-1428229

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

+46 (0)10-1428207

Åsa Yderfält

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428672

Birgitta Hemmingsson

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1427939

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

+46 (0)10-1428875

Cathrine Gladh

Internationell samordnare

+46 (0)10-1428827

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428184

Ellen Horbach

Internationell Handläggare|International Officer

+46 (0)10-1428885

Emma McKeogh

Internationell Handläggare|International Officer

+46 (0)10-1428290

Fredrik Wigdén

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1427868

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1427893

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1428311

Hilda Månsson

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428983

Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428433

Joakim Samuelsson

Alumnikoordinator|Alumni Coordinator

+46 (0)10-1428236

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

+46 (0)10-1428228

Johan Landström

Gruppledare|Head of Office

+46 (0)10-1428781

Karin Nygård-Skalman

Projektledare|Project Manager

+46 (0)10-1428250

Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428154

Katarina Olsen

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1427811

Kristina Rådberg

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428390

Laura Brander

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

Linda Näsström

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

+46 (0)10-1428206

Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

+46 (0)10-1428329

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

+46 (0)10-1428076

Maria Fredlund

Internationell Handläggare|International Officer

+46 (0)10-1427928

Maria Runering

Internationell Handläggare|International Officer

+46 (0)10-1427837

Martin Paju

Forskningsrådgivare|Research Advisor

+46 (0)10-1428686

Michael Andersson

Systemspecialist|Systemspecialist

+46 (0)10-1428785

Nina Erkenstam

Forskningsrådgivare|Research Advisor

+46 (0)10-1427871

Paulina Franklin

Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428085

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428355

Sofia Söderin

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428794

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1427981

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428584

Torbjörn Westerlund

Forskningsrådgivare|Research Advisor

+46 (0)10-1427895

Ulrika Auno

Gruppledare|Head of Office

+46 (0)10-1428157

Kontakt

Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

+46 (0)10-1428329