Avdelningen för forsknings‑ och utbildningsstöd (FUS)

Avdelningen för forsknings-och utbildningsstöd (FUS) stärker kopplingen mellan utbildning, forskning, samhälle och näringsliv.

Medarbetare, sorterat på efternamn

Therése Boija

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428580

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational developer

+46 (0)10-1428311

Kristine Djerf

Internationell handl|International Officer

+46 (0)10-1427873

Ludde Edgren

Förvaltningschef|Head of Administration

+46 (0)10-1428329

Alexis Engström

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational developer

+46 (0)10-1428905

Maria Fredlund

Internationell Handläggare|International Officer

+46 (0)10-1427928

Ellen Horbach

Internationell handl|International Officer

+46 (0)10-1428885

Nicolette Karst

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational developer

+46 (0)10-1428077

Jessica Liivlaid

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational developer

+46 (0)10-1428400

Emma McKeogh

Internationell Handläggare|International Officer

+46 (0)10-1428290

Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428433

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428355

Martin Paju

Forskningsrådgivare|Research Advisor

+46 (0)10-1428686

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428584

Fredrik Wigdén

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1427868

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1427981

Åsa Yderfält

Forskningshandläggare |Research Officer

+46 (0)10-1428672

Kontakt

Ludde Edgren

Förvaltningschef|Head of Administration

+46 (0)10-1428329

Sidan uppdaterades 2022-10-07