Återvinning

Avfall & Återvinning

Vid Mittuniversitetet ansvarar alla medarbetare själva för att sortera avfall och återvinningsmaterial direkt vid platsen för källsortering.

Sidan uppdaterades 2024-04-25