Återvinning

Vid Mittuniversitetet ansvarar alla medarbetare själva för att sortera avfall och återvinningsmaterial direkt vid platsen för källsortering.

Sidan uppdaterades 2023-09-18