Energieffektiv produktion av nya produkter

Delprojektet ”Förbättrat nyttjande av mekaniska massors latenta fysikaliska egenskaper för väsentligt minskad energiförbrukning i massa- och pappers-tillverkningsprocesser” behandlar torkning av pappersprodukter med en ny energieffektivare teknik.

Projektet visar hur ångförbrukningen för pappers-torkning kan minskas vilket kan förbättra lönsamheten genom samtidig eleffektivisering, ökad elproduktion och minskat ångbehov.

Vad som emellertid saknas är förbättrad energieffektivitet på systemnivån, dvs. att drastiskt kapa energiförluster beroende på störningar i systemet, speciellt banbrott. Störningar orsakade av banbrott förorsakar(1) en direkt produktionsförlust (minst 20 minuter per banbrott),(2) kvalitetsvariationer som ger en produkt som inte uppfyller givna specifikationer och(3) utskott (papper som kasseras i samband med banbrott) som kräver ytterligare energi för uppslagning och att återigen göra papper av det.

Totalt förbrukar dessa produktionsförluster och omtillverkning av produkter enorm energi. Fastän ämnet har undersökts under många år har, med några få undantag, inga signifikanta framsteg gjorts. Europeiska pappersbruk har meritlistor som vare sig är imponerande eller konkurrenskraftiga: några få banbrott per dygn under ett gott dygn jämfört med några få banbrott per månad, i till exempel Japan. Detta innebär att det finns en stor möjlighet att drastiskt förbättra energi/materialeffektiviteten.

logo

Kontaktperson

Delprojektledare
Tetsu Uesaka, professor
Per Engstrand, professor

Finansiär

Logo Länsstyrelsen