Design Open

P1033425_red.jpg
Vinnaren av Design Open 2018/19, Tove Luksepp.


Design Open är en designtävling som vänder sig till alla designutbildningar på gymnasienivå med syfte att höja kvaliteten på utbildningarna samt att öka intresset för design, naturvetenskap och teknik. Vi ser att detta uppnås bland annat genom att bygga nätverk av lärare och professionella industridesigners och skapa kontakter med företag/organisationer som bidrar med skarpa designuppdrag.

Design Open genererar många nya idéer varav ett antal kan kommersialiseras. Tävlingen innehåller inte bara tävlingsmoment utan utvecklar också deltagarnas lärandeprocessen inom designämnet och tillför ny kompetens kring temat för tävlingsuppgiften. 

Anmälningar till Design Open 2019/2020 är öppet. Du är välkommen med din anmälan via mail till Semra Sahin. Se tidsplanen för mer information.

Välkommen att delta!

Kontakt

Ansvarig för Design Open:
Semra Sahin, Mittuniversitetet
semra.sahin@miun.se
010-142 86 29