Design Open är en designtävling som vänder sig till alla designutbildningar på gymnasienivå med syfte att höja kvaliteten på utbildningarna samt att öka intresset för design, naturvetenskap och teknik. Vi ser att detta uppnås bland annat genom att bygga nätverk av lärare och professionella industridesigners och skapa kontakter med företag/organisationer som bidrar med skarpa designuppdrag.

Design Open genererar många nya idéer varav ett antal kan kommersialiseras. Tävlingen innehåller inte bara tävlingsmoment utan utvecklar också deltagarnas lärandeprocessen inom designämnet och tillför ny kompetens kring temat för tävlingsuppgiften. 

Årets tävling Design Open 2020 är nu igång!

Den 15 oktober gjorde vi en spännande kick-off med så många deltagare på distans. Eleverna fick träffa våra studenter som pluggar här på Mittuniversitetet via Zoom. De fick se filmer om studentlivet, titta på skissteknik och genomgång av 3D-modellering samt en film om hur man formger en bok. 

Välkommen in med din ansökan senast 2 mars 2021!

Årets tävlingsuppgift

 

Kontakt

Semra Sahin

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 86 29

Johanna Henriksson

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-142 84 28