PageType: FaqCategoryPage

Hur många personer kan vara med som deltagare per inskickat tävlingsbidrag?

Kan man delta med flera tävlingsbidrag från samma grupp?

Kan man delta som enskild person?

Vem äger idén till det vinnande bidraget?

Hur arbetar vi med design som verktyg?

Hur hittar och väljer vi passande material?

Vem ska jag skicka tävlingsbidrag till?