Juryn bedömer och utvärderar tävlingsbidragen

Utvärdering av tävlingsförslagen kommer att ske av en jury bestående av fyra (4) till sex (6) personer. Juryn tittar i bedömningen på:

  • Hur väl designprocessen är genomförd.
  • Den slutliga produktens/tjänstens funktion, form och färg (estetik).
  • Nytänkande i förslagen.

Den skriftliga redovisningen av arbetet tillsammans med skisser och modellfotografi på förslaget utgör bedömningsunderlaget.