Jury

Spara favorit 14 aug augusti 2019

Juryn bedömer och utvärderar tävlingsbidragen

Utvärdering av tävlingsförslagen kommer att ske av en jury bestående av fyra (4) till sex (6) personer. Juryn tittar i bedömningen på:

  • Hur väl designprocessen är genomförd.
  • Den slutliga produktens/tjänstens funktion, form och färg (estetik).
  • Nytänkande i förslagen.

Den skriftliga redovisningen av arbetet tillsammans med skisser och modellfotografi på förslaget utgör bedömningsunderlaget.