Jury

Spara favorit 18 jan januari 2019

Juryn bedömer och utvärderar tävlingsbidragen

Utvärdering av tävlingsförslagen kommer att ske av en jury bestående av fyra (4) till sex (6) personer. Juryn tittar i bedömningen på:

  • Hur väl designprocessen är genomförd.
  • Den slutliga produktens/tjänstens funktion, form och färg (estetik).
  • Nytänkande i förslagen.

Den skriftliga redovisningen av arbetet tillsammans med skisser och modellfotografi på förslaget utgör bedömningsunderlaget.

Jurymedlemmar 2019:

Johan Lidman – PTS Post- och telestyrelsen
Lise Johansson – Osynlig UX designer
Niklas Fagerholm – Mittuniversitetet, DES Grafisk design
Semra Sahin – Mittuniversitetet, DES Industridesign och projektledare Design Open
Sofie Lidehäll - Region Västernorrland, Utvecklare, (Sjukgymnast) Regionledningsförvaltningen, område Forskning, Utveckling och Innovation