Uppdrag presenteras 15 Oktober 2021

Bedömningskriterier: innovationshöjd, kreativitet, idéframtagning, hur väl lösningen passar den tänkta målgruppen, tillgänglighet, måluppfyllelse, visuellt slutresultat.

Inspirationskällor
SVID beskriver design processen
http://www.svid.se/Vad-ar-design/Designprocessen-fran-ide-till-verklighet1/

Inspirationskällor om inkluderande design och universell utformning
http://www.certec.lth.se/universal-design/

Inspirationskälla Grafisk design
https://capdesign.se

How Inclusive Design Is Smart Design
https://www.fastcompany.com/video/how-inclusive-design-is-smart-design/sASSI1Pk

Grafisk design, programmet vid Mittuniversitetet
www.miun.se/grafiskdesign

Industridesign, programmet vid Mittuniversitetet
www.miun.se/industridesign