Uppdragsbeskrivning Design Open 2022

Textilindustrin står inför många, stora utmaningar när det kommer till utsläpp och föroreningar. Enligt FN:s miljöorgan UN Environment uppges exempelvis att produktionen av ett par jeans bidrar med 33,4 kilo koldioxidekvivalenter – lika mycket utsläpp som en bilresa på 111 kilometer orsakar.

Men världen över jobbas det ständigt med förbättringar och innovativa metoder för att skapa mer hållbara lösningar inom området. I Sundsvall byggs det just nu en ny fabrik som återvinner gamla textilier – och skapar nya. Det återvunna materialet används främst för att ta fram nya textilier.

I den här processen skapas för det mesta restmaterial, så kallad ”sekunda”. Sekundan är ett papperslikt material baserat på textilier. Det kan återvinnas, återbrukas och förmultna i jorden. Det kan formpressas, blötas upp och bilda nya former eller tryckas grafik på. Utmaningen är att utnyttja allt material i processen, och vår följdfråga är därför:

Vad skulle vi kunna använda den här restprodukten till?

Tänk gärna på hur produkten återvinns, återbrukas eller behandlas när den använts klart.

Bedömningskriterier: innovationshöjd, kreativitet, idéframtagning, hur väl lösningen passar den tänkta målgruppen, tillgänglighet, måluppfyllelse, visuellt slutresultat.

Läs mer om textilindustrins utmaningar

 Inspirationskällor

SVID beskriver design processen
http://www.svid.se/Vad-ar-design/Designprocessen-fran-ide-till-verklighet1/

Inspirationskällor om inkluderande design och universell utformning
http://www.certec.lth.se/universal-design/

Inspirationskälla Grafisk design
https://capdesign.se

How Inclusive Design Is Smart Design
https://www.fastcompany.com/video/how-inclusive-design-is-smart-design/sASSI1Pk

Grafisk design, programmet vid Mittuniversitetet
www.miun.se/grafiskdesign

Industridesign, programmet vid Mittuniversitetet
www.miun.se/industridesign