15 augusti - Anmälan öppnar. Anmälan görs via mail till Johanna Henriksson. Info fås i separat inbjudan till Kick-Off via mail
2 oktober -Sista anmälningsdag för deltagande i DO2020
15 oktober – Online Kick-Off för Design Open på länk
15 oktober 2020 - 2 mars 2021 – Eget arbete i de deltagande klasserna
2 mars 2021 – Sista dag för inlämning av tävlingsbidragen till Johanna Henriksson
Mars 2021 – Jurysammanträde
Vecka 13 2021 – Prisutdelning. Separat inbjudan
Från vecka 13 – Digital Utställning av samtliga bidrag i DO2020/21
Vecka 20 – Utvärderingsmöte med lärare och arrangörer