15 augusti - Anmälan öppnar. Anmälan görs via mail till Semra Sahin. Info fås i separat inbjudan till Kick-Off via mail
2 oktober -Sista anmälningsdag för deltagande i DO2019
17 oktober – Kick-Off för Design Open i Sundsvall
17 oktober 2019 - 2 mars 2020 – Eget arbete i de deltagande klasserna
2 mars 2020 – Sista dag för inlämning av tävlingsbidragen till Semra Sahin
Mars 2020 – Jurysammanträde
Vecka14 2020 – Prisutdelning. Separat inbjudan
Från vecka 14 – Digital Utställning av samtliga bidrag i DO2019/20
Vecka 20 – Utvärderingsmöte med lärare och arrangörer