“Utbildningen ger en palett att välja ifrån”

“Utbildningen ger en palett att välja ifrån”

Helena Nyberg Brehnfors jobbar som enhetschef på Tillväxtverket och trivs med att få ha ett helikopterperspektiv på besöksnäringsfrågorna.

Helena Nyberg Brehnfors, CV-skylt