“Utbildningen ger en palett att välja ifrån”

Spara favorit 5 jun juni 2019

Helena Nyberg Brehnfors jobbar som enhetschef på Tillväxtverket och trivs med att få ha ett helikopterperspektiv på besöksnäringsfrågorna.

Helena Nyberg Brehnfors tyckte om att jobba med samhällsfrågor och hade ett driv att påverka, förbättra och utveckla. Därför gick hon turismutbildningen vid Mittuniversitetet. Nu är hon enhetschef på Tillväxtverket sedan tio år tillbaka och har möjlighet att driva besöksnäringsfrågorna på ett övergripande och strategiskt plan.

Läs mer om turism och destinationsutvecklingsprogrammet

Helena Nyberg Brehnfors, CV-skylt

Helena Nyberg Brehnfors karriärresa - från turismutbildningen vid Mittuniversitetet till vad hon gör i dag