Människan bakom turismutbildningen

Spara favorit 14 maj maj 2019

Lars Nyberg är något av turismutbildningens Grand Old Man. Sedan starten har han fört utbildningen framåt, och inte alltid med helt konventionella metoder. Det som drivit honom har varit stor lust och engagemang för sitt ämne.

Mittuniversitetet är ett av tre lärosäten som var först om att inrätta en utbildning inom turism. Och Lars Nyberg har varit med hela vägen.

1978 satte vi igång med den lokala utbildningen, vid sidan av högskolorna i Kalmar och Falun-Borlänge. Jag jobbade i Falun-Borlänge när jag fick frågan om att flytta till Östersund, säger han.

Vid slutet av 1980-talet var utbildningen fortfarande tvåårig, men Lars Nyberg och hans kollegor såg behovet av att utöka med ytterligare ett år. Att de fick nej på sin förfrågan, hindrade dem inte.

Vi införde ett frivilligt extra år ändå utan statens vetskap. Och senare, i början av 1990-talet, fick vi tillstånd att göra en treårig kandidatutbildning som så småningom byggdes ut till en magister.

Vid den här tiden var det fortfarande ont om motsvarande utbildningar i landet så söktrycket var extremt stort, för det var ett populärt ämne, minns Lars Nyberg.

Vi satte rekord med 700 förstahandssökande på 80-talet och i början av 90-talet hade vi omkring 200-300 studenter. Turistnäringen var också väldigt intresserade så vi hade mycket samarbete med dem. Man kan nog säga att det hände väldigt mycket under den tiden, säger han.

Själva innehållet i utbildningen har dock förändrat sig ganska ordentligt över tid. Då, när utbildningen fortfarande var i sin linda, var synen på turism en helt annan än idag. Miljöaspekten hade ännu inte kommit in i bilden, och turism sågs i huvudsak som ett sätt att tjäna pengar.

Det hållbara kom sedan successivt, när frågor om miljö och biologi gjorde sitt intåg. Det var när vi startade en ny utbildning i Bispgården 1997 – Naturmiljö och turism - som miljöaspekten började lyftas, även om det inte var riktigt samma typ av miljöaspekt som nu. Under de senaste åren har man funderat mer och mer över vilka negativa konsekvenser som turismen för med sig och börjat titta på hur den kan slita ned inte bara miljön, utan även människorna som bor i områdena, säger Lars Nyberg.

Under sina år på Mitthögskolan och Mittuniversitetet har han aldrig upphört att undervisa, och även efter sin pension 2010 har han hoppat in emellanåt. Hans erfarenhet är att det har varit en genomgående rolig och spännande uppgift, som han aldrig har tappat intresset för.

En rolig grej som jag införde var fältkurser utomlands. Vi har varit på 34 ställen i Europa, Afrika, Thailand och USA med våra studenter. Det var väldigt spännande. Bland annat var vi till Sarajevo året innan kriget bröt ut för att snacka med dem som arrangerade Vinter OS 1984, eftersom det var på tal om vinter-OS i Falun och Åre året därefter. Och till Portugal blev jag och två kollegor inbjudna att berätta om turism för regeringskansliet. Den sista fältkursen var 2008, men sedan blev det för dyrt så då fick vi tyvärr lägga ned dem, säger Lars Nyberg.

Att det finns behov av en akademisk utbildning inom turism även framgent tvivar inte Lars en sekund på. Turism är den bransch som växer snabbast i världen och står inför stora utmaningar.

- Utbildningen ger en helhetssyn på dessa utmaningar och verktyg för att kritiskt analysera, utmana och föreslå förbättringar för branschen, säger han.