Människan bakom turismutbildningen

Lars Nyberg är något av turismutbildningens Grand Old Man. Sedan starten har han fört utbildningen framåt, och inte alltid med helt konventionella metoder. Det som drivit honom har varit stor lust och engagemang för sitt ämne.

Lars Nyberg